Започва информационна кампания „Да пораснем заедно“

grand_master

Инициативата е част от застъпнически проект за ранно учене и развитие и отзивчиви родителски грижи за деца от 0 до 3 години.

Кога започва да се учи едно дете? В училище или още от първите му дни в света?

Кампанията „Да пораснем заедно“ споделя разбирането, че децата започват да учат още в първите си мигове живот. За бебето светът е нов и голям, а всеки звук, допир и образ са безкрайно вълнуващи. Тези, които полагат грижи за децата, са техните първи учители по живеене. Уютът на дома е първата учебна стая, в която всеки ден има нови уроци и открития.

Докато детето расте здраво, родителят израства в грижата за него. Защото не само възрастният учи детето – и то учи нас, порасналите, как да бъдем родители, как да обичаме. Малките са тези, които учат нас как да сме големи.

А по това как ние се грижим за децата си – за всички деца, си личи и колко сме пораснали като гражданско общество…

Основното видео на кампанията може да бъде видяно тук: https://www.youtube.com/watch?v=qTRfpUi0P90

Тук са визиите на кампанията: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=DaPorasnem&set=a.348692477009100

За проблема

Темата за ранно учене и отзивчиви родителски грижи се оказва сравнително непозната – както за широка аудитория, така и за институциите. Част от родителите се чувстват отчаяни от вярването, че едва ли не трябва да са завършили магистърска степен по бебелогия, за да гледат дете. За много други ежедневно стои проблемът как да осигурят храна и здравна грижа за бебето си, и дори не стигат до неговите емоционални нужди. Не винаги присъства разбирането, че дори в най-първите дни бебето има и други нужди, различни от кърмене, къпане, повиване. Съвсем обикновени и естествени неща като гушкането, говоренето, пеенето, играта, са всъщност ключови за бъдещото развитие на малкия човек.

Институциите от друга страна гледат на проблема като интимен и семеен, без разбирането, че огромна част от родителите и семействата имат нужда от помощ и подкрепа точно в тези първи важни дни и години. И на фона на всички програми и услуги, които държавата предлага, няма национална визия и политики за ранно детско развитие. Няма и национална програма за здравно образование в училище, която да развива и умения за отговорно родителство. Това е особено проблемно за семействата в риск от бедност и социална изолация и маргинализация.

За кампанията

„Да пораснем заедно“ е застъпническа кампания на обединение от неправителствени организации, която цели да популяризира по адекватен начин темата и да предложи интегрирана общодостъпна и масова услуга, която да развива капацитета на родителите за пълноценна грижа в семейна среда. Предстои публикуването на доклад, който представя настоящата ситуация при семействата с деца от 0 до 3 години и прави анализ на предлаганите услуги от държавата и от неправителствения сектор.

Проект „Да пораснем заедно“ е част от Проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и “Портикус”.

Повече информация:

https://www.facebook.com/DaPorasnem

https://www.youtube.com/channel/UCD1OZEnYKM0IKG17x8jDizA

https://www.largo-bg.com/