Заключително събитие по проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“

grand_master

На среща в София ще бъдат представени постигнатите резултати по застъпнически инициативи за подобряване на майчиното и детското здраве сред ромски общности в България, предизвикателствата и перспективите пред неформалната мрежа,  която се застъпва за системна промяна в политиките за децата до 3-годишна възраст.

Кога: 23 ноември,13:30 – 17:00 ч

Къде: София, хотел „Рамада“, зала „Европа“

Заключителна среща по проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“ ще представи постигнатите резултати по застъпнически инициативи за подобряване на майчиното и детското здраве сред ромски общности в България.

Проектът се изпълнява в рамките на десет месеца от 11 неправителствени организации, работещи на територията на цялата страна и обединени в създадената по проект „С грижа от 0 до 3“ неформална застъпническа мрежа за работа с деца от ромска общност.

Проектът е финансиран от фондация “Отворено общество”, фондация “Портикус” и фондация “Тръст за социална алтернатива”.

Целта на срещата е да бъдат обобщени постигнатите резултати по проекта за подобряване на достъпа до пренатална грижа за всяка бременна жена в рамките на застъпническата инициатива „Всяко бебе е безценно“, както и по останалите 4 застъпнически инициативи, развити от мрежата „С грижа от 0 до 3“:

  • „Добро хранене за добро бъдеще“ – инициатива, която работи за осигуряването на подкрепа за пълноценно хранене на детето.
  • „Невидимите, които виждаме“ – инициатива, която цели да се облекчи процедурата за издаване на лични документи.
  • „Да пораснем заедно“ – инициатива за осигуряване на услуги в подкрепа на родителството и отзивчивата грижа.
  • „Цветно утро за нашите деца“ – инициатива, която цели да подсигури достъп до медикаменти на децата до 3-годишна възраст.

Събитието е отворено за всички експерти, специалисти и граждански активисти, които се интересуват от темата. Срещата е възможност за споделяне на постиженията и ценните партньорства и разговор за предизвикателствата и отворените инициативи, по които неформалната мрежа „С грижа от 0 до 3“ продължава да работи.

Моля, заявете своето участие чрез предварителна регистрация по и-мейл до: miroslava_tg@abv.bg в срок до 17.11.2023 г.

 

ПРОГРАМА

Модератор: доц. Венелин Стойчев Презентатори
13.00 – 13.30

 

Регистрация и кафе
13.30 – 13.40 Откриване Приветствие от г-жа Сара Перин, изпълнителен директор на фондация „Тръст за социална алтернатива“

Приветствие от Ева Жечева, заместник омбудсман на Република България

13.40 – 14.10 – видео презентация  

Презентация на Maria Herzog, President of Child Rights Connect

14.10 – 14.30 Представяне на резултатите по проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“ и мрежата „С грижа от 0 до 3“ Невена Маджарова, Клуб на нестопанските организации, ръководител на проекта
14.30 – 14:50 Основни постижения по  Застъпническа инициатива „Невидимите, които виждаме“  

Даниела Михайлова, СНЦ „Инициатива за равни възможности“ адвокат и застъпник по инициативата „Невидимите, които виждаме“

14:50 – 15.20 Кафе пауза
15.20 – 15:40 Основни постижения по  Застъпническа инициатива „Цветно утро за нашите деца“  

Г-жа Майя Грозданова, експерт застъпничество по инициативата „Цветно утро за нашите деца“

 

15:40 – 16.00 Основни постижения по  Застъпническа инициатива „Добро хранене за добро бъдеще“ Г-жа Майя Грозданова, експерт застъпничество по инициативата „Добро хранене за добро бъдеще“

 

16.00 – 16.20 Основни постижения по  Застъпническа инициатива „Да пораснем заедно“ Г-жа Майя Грозданова, експерт застъпничество  по инициативата „Да пораснем заедно“
 

16.20 – 17.00  Дискусия