Държавата трябва да гарантира с механизми прилагането на Наредба 26 според участниците в регионалния форум в Сливен

grand_master

В Сливен на 20 септември се проведе регионален  информационен форум , в рамките на кампанията за популяризиране на промените на Наредба 26 на МЗ и обсъждане на проблемите и предизвикателствата, които предстоят след това. Организатор и домакин беше Сдружение „Жажда за живот“.  Форумът се провежда по проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 г., живеещи в бедност“.

Присъстваха 25 човека –  представители на институции, които имат отношение към темата. Участваха уважавани и дългогодишни АГ – специалисти, началникът на АГ отделение към МБАЛ „Д-р Ив. Селимински“, ОПЛ, всички здравни медиатори от нестопански организации и от общината, експерти от общинската администрация, от РЗОК, юристи, АСП – социални работници и психолози, Младежки дом Сливен, Социални заведения към Общината, преподаватели и студенти от Медицинския факултет – Варна, специалност акушерстово, медицински сестри и др.

Здравните медиатори са с голям опит при работа на терен. Повечето от присъстващите бяха участници и в кампанията под мотото „Всяко бебе е безценно“ за промяна на Наредбата и се включиха в нашата подписка. Наистина се чувстват съпричастни към тази кауза. Имаше и такива участници, които признаха, че не са чували все още за промените на Наредбата, с които се разширява пакетът от прегледи и изследвания на здравнонеосигурените жени.

Голям интерес предизвикаха презентациите. Представеният анализ от анкетите сред АГ специалисти от 11 града в България породи много оживена и ползотворна дискусия, разпалено всеки взе отношение и сподели мнението си. В това анонимно допитване  сред анкетираните специалисти е имало и от Сливен.  Дискусията и срещата  продължиха повече време от предвиденото по желание на участниците. Всички дадоха ценни предложения и държат тяхното мнение да бъде чуто. Убедени са, че само това е началато на популяризирането на промените.

Акценти от срещата:

Всички единодушно са на мнение, че проблемите са породени от липса на държавна политика за добро здравно образование в училищата и сексуално възпитание. Това сподели и Секретарят на Комисията за борба с трафика на хора към Общината, който постави много въпроси на вниманието на лекарите.

Няма адекватна политика на държавата. Като лайтмотив се повтаряше, че безплатните прегледи и 10 да станат, ако липсва  здравна култура и мотивация сред целевата група – бременните неосигурени, не може да се очаква промяна. Наредбата ще остане само на хартия.

Общото мнение е, че отговорността се прехвърля най-вече на НПО организациите. Те са движещата сила, а не държавата. Действа се кампанийно, по проекти, „на парче“. Държавата трябва да поеме не само популяризиране на Наредбата, но и да гарантира с механизми нейното прилагане.

Сред участниците беше известният в България д-р Радков – АГ специалист, който години наред се славеше, че е единственият специалист, работещ по Наредба 26. Той, както и колегите му, потвърдиха, че няма проблеми с плащанията, с тромава процедура или софтурени трудности. Юрисконсултът на РЗОК – Сливен, потвърди, както и експертът от РЗОК, че не са спирали плащанията за извършените дейности по наредбата, дори когато се забави приемането на бюджета. В крайна сметка не може да се сочи липсата на плащания или забавянето им като причина лекарите да не искат да работят по наредба 26. Д-р Семитчиева- шеф на АГ отделение, каза, че никога не са връщали здравнонеосигурени жени, тя и колегите й.

И друг проблем се постави – има случаи, когато бременни отиват в Спешното отделение, дори без да се налага. Тогава  се вика АГ специалист да извърши преглед, който  не се заплаща по Наредбата.

Всички здравни медиатори и представители на компетентните институции настояват да се изготви от РЗИ в Сливен, а и във всяко населено място, списък на действащите АГ специалисти по Наредбата! И да се работи активно в двете посоки- да се информират и пациентите и лекарите. И да има механизъм, който да задължи лекаря, щом работи със Здравна каса, да не връща бременни здравнонеосигурени.  Положил е Хипократова клетва. В малките населени места, като Твърдица например – единственият АГ специалст отказва да работи по наредбата.  Има случаи и специалисти, които са работили по Наредба 26, но са се отказали заради конфликти и проблемно поведение от страна на пациентки. Вдигнали скандал, че чакат много. От  РЗОК  споделиха, че има няколко специалисти в Сливен, работещи по Наредбата.

ОПЛ поставиха въпроса, че те, макар че не работят по „майчино и детско здраве“, са длъжни, ако отиде болна бременна, да я  прегледат, а АГ специалистите не се чувстват задължени и дори си изключват телефоните, да не ги безпокоят. Никой не им търси отговорност, ако върнат някого. Споделено беше от АГ специалисти, че след като прегледат по Наредбата пациентка, тя понеже няма личен лекар, започва постоянно по всяко време да търси гинеколога и вече го припознава като „личен лекар“, а това не е редно. И може би това е една от причините за нежелание на медиците да работят по Н26. Постави се въпросът, че след раждането, ако се налага хоспитализация на родилката поради проблеми със здравето й, кой ще заплаща това?

Един от проблемите е недостиг на кадри. Оказа се, че присъстващите АГ специалисти, които са  на възраст 55 г., са най-младите в Сливен сред колегите си.

Изразено бе становище, че прегледите за спин на бременните трябва да са задължителни, а не по желание.  И също да се наложи механизъм, който да задължава всяка бременна здравнонеосигурена жена да проведе този пакет от прегледи по Н26.

Трябва да се работи за политика, задължаваща и  насърчаваща плащане на  здравните осигуровки, иначе Н26 остава „палеативна“.

От Общината поеха ангажимент  във всички кметстава да популяризират промените в Наредбата и да раздадат информационни материали, които им предоставихме. Всички присъстващи поеха ангажимент на видно място да поставят информационните материали. Да се разлепят плакатите пред кабинети и в здравните заведения .

Необходимо е РЗИ в цялата страна да поемат ангажименти да се включат активно в информационната кампания сред лекарите!  По проекта да се направи работна среща с представители на Здравното министерство и да се изготви текст, който да се разпрати на всички  РЗИ.  А те от своя страна да запознаят лекарите. Също тези информационни материали да достигнат до всеки град , а не само където се организират  форумите за популяризиране на промените в Н26.

Присъстващите изразиха готовност да съдействат активно за работа в екип по поставените проблеми.