Драматично нараства броят на лицата без документи за самоличност

grand_master

Българският хелзинкски комитет представи годишния си доклад за правата на човека в България през изминалата 2022 г.

Държавата нехае за констатираните нарушения на правата на човека, сочи докладът. 

Един от изводите е, че драматично нараства броят на лицата без документи за самоличност. Те са 187 883 души към 15 юли 2022 година. Увеличението е от близо 60 хиляди души спрямо март 2021 година. Лицата без документи за самоличност се маргинализират и са лишени от основни човешки права, пише в доклада.

Проблемът е особено тежък, тъй като непропорционално засяга семейства, живеещи около прага на бедността, страдащи или застрашени от  бездомност. Липсата на лична карта допълнително, крайно и често невъзвратимо маргинализира български граждани, които живеят при трайно ограничаване на техни основни права: на образование, на труд, на достъп до здравеопазване, на гласуване и на свободно придвижване. Без лична карта не може да се сключи брак, да се припознае дете, да се влезе в съдебна сграда, да се заявят социални услуги, да се получат социални помощи, да се получи животоспасяваща терапия от аптеката, да се сключи договор с банка, с работодател, с оператор на комуникационни услуги, да се ползват нотариални услуги и пр. Без лична карта лицата загубват своята гражданска идентичност, те престават да съществуват в правния мир, стават невидими, невидими стават и техните деца

Пълния текст на доклада можете да намерите на сайта на БХК на този адрес https://www.bghelsinki.org/bg/reports/human-rights-in-bulgaria-in-2022