„Добро хранене за добро бъдеще“ на среща със заместник-министъра на труда и социалната политика

grand_master
Представители на инициативата „Добро хранене за добро бъдеще“, в лицето на д-р. Савка Савова от фондация „Здраве и социално развитие – София“ и Росица Милкова, ръководител на проект „С грижа от 0 до 3“ на фондация „Тръст за Социална Алтернатива“, се срещнаха със заместник-министъра на труда и социалната политика, Иван Кръстев.

На срещата заместник-министър Кръстев потвърди ангажимента на правителството за подкрепа на ранното детско развитие и свързаните с него политики. В тази връзка бяха обсъдени възможностите, които предлага програмата „Храни и основно материално подпомагане 2021-2027“ относно подобряване на храненето на децата от уязвимите групи, а също и прилагането на Закона за социалните услуги за консултиране и обучение на родители, с цел подобряване на хранителните практики в семействата.

Заместник-министърът прояви интерес към напредъка на застъпническата инициатива „Добро хранене за добро бъдеще“. Той потвърди участието на експерти на Агенция за социално подпомагане в работната група по проекта, работеща за създаването на Национална програма за пълноценно хранене на децата във възрастта от 0 до 3 г.