Група от експерти ще работи за въвеждане на специализирана програма за хранене за деца от 0 до 3-годишна възраст

grand_master

Предимствата за въвеждането на българска универсална програма за хранене на децата беше тема на проведена национална кръгла маса “ Пълноценно хранене за децата от 0 до 3”

На 28 октомври 2021г. онлайн се проведе кръгла маса “Пълноценно хранене за децата от 0 до 3”. Тя бе организирана по линия на застъпническата инициатива „Добро хранене за добро бъдеще“ от сдруженията „Бъдеще за децата” – Казанлък, „Знание“ – Ловеч и фондация „Здраве и социално развитие“ – София. На срещата се сформира група от експерти, която ще работи за въвеждането на универсална програма за хранене на деца от 0 до 3-годишна възраст. Програмата ще осигури консултиране на майки за пълноценно хранене на децата, ще подкрепи семейства с конкретни продукти, ще подобри достъпа до институционалното хранене и ще гарантира хранителни добавки за нуждаещи се деца.

Кръгла маса на Пълноценно Хранене
Инициатива „Пълноценно Хранене“ организира Национална Кръгла Маса на 28 oктомври, 2021г.

На събитието присъстваха представители на институции, неправителствени организации и социални услуги, университетски преподаватели, експерти в ранното детско развитие, експерти в храненето и здравни работници. Всички единодушно се съгласиха, че специализирана програма е необходима, като при изготвянето ѝ трябва да се вземат предвид различни фактори, които могат да окажат влияние на ефективността ѝ. Някои от аспектите, с които програмата ще се съобрази са бедност, индивидуални нужди на семействата – свързани с безработица, ранен брак, финансови затруднения, начини за универсално приложение, овластяване на родителите и др. За да утвърдят целите и необходимите мерки за изготвяне на програмата, всички присъстващи, изявили желание, ще бъдат част от експертната група, която ще работи отблизо с организациите, изпълняващи застъпническа инициатива „Добро хранене за добро бъдеще”.

Надя Клисурска, заместник-министър на труда и социалната политика, приветства участниците в кръглата маса с думите, че вече е осигурен бюджет за въвеждане на мерки за пълноценното хранене на децата. Тя ще съдейства за ползотворно сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика и неправителствените организации, работещи по темата за децата в риск. „В следващите години трябва да насочим усилията си за преодоляване на проблемите на децата и семействата с ресурса, който ще бъде осигурен от държавата по Европейската гаранция за детето“ – добави тя.

„Имаме нужда от опита на доставчиците и неправителствените организации, работещи в сферата на храненето и деца в риск, за да направим програмата работеща и способна да достигне до най-уязвимите” – каза Анна Ангелова, представител на Агенцията за социално подпомагане относно Програмата за храни (2021-2027г). Цветелина Кьосева – главен експерт към Държавната  агенция за закрила на детето допълни, че “Програмата за храните е безспорно важна, но е необходимо да се работи повече с родителите, на които да се осигури индивидуален подход и да се предложат адекватни решения.”

Лилка Колева, ръководител на Центъра за майчино и детско здраве към Медицинския център „Д-р Г. В. Миркович“ в гр. Сливен, сподели, че храненето е една от основните дейности, по които работи екипът на центъра. „В момента работата започва, когато има констатиран риск. За да може социалните работници да имат подкрепяща роля за семейството, а не ограничаваща, е необходимо да се оптимизира работата на Закрила на детето” – добави Радостинка Пенкова, патронажна сестра към центъра.

Мария Петкова, директор на фондация „Лале“, изказа мнение, че  чрез специализираната програма, за която ще работи „Добро хранене за добро бъдеще“, трябва да се въведат универсални услуги, които не засягат единствено рисковите групи, а всички деца и семейства. “Необходими са услуги за родителите, които да ги подкрепят продължително, а не еднократно. Да не забравяме, че храненето започва преди бременността, а грижите за детето в този период са изключително важни.”

В заключение на кръглата маса, участниците си пожелаха да видят работеща специализирана и универсална програма. Надяват се тя да осигурява реална помощ за семействата на деца от 0 до 3г., като освен за хранене, да допринася и за останалите аспекти на пълноценната грижа – ранно учене и отзивчиви грижи, сигурност и безопасна среда, качествен достъп до здравни услуги и медикаменти.

„Добро хранене за добро бъдеще” е част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондации „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“.

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на финансираната страна и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Тръст за социална алтернатива“  или нейните партньори.

Ресурси:

Изтеглете презентация „Пълноценно хранене на деца от 0 до 3г.”, за да разберете повече за предложението на специализираната програма за хранене за деца от уязвими групи.

Последвайте инициатива „Добро хранене за добро бъдеще” във Facebook: Добро хранене за добро бъдеще