Граждански организации: не уеднаквяваме права, искаме повече възможности

grand_master

Коалиция граждански организации, работещи с бебета и майки в риск, настоява за разширяване на броя на прегледите на бременните здравнонеосигурени българки в съществуващата нормативна база, а не за уеднаквяване на осигурителните права на здравноосигурени и неосигурени.

Във връзка с медийни публикация, отразяващи позиция, изразена в писмо на г-жа Пенка Георгиева от пациентски организации „Заедно с теб“ и публикувана в няколко медии на 16 май 2022 г., организациите-инициатори на кампанията Всяко бебе е БЕЗцено, бихме искали да уточним:
Невярно е, че се иска да „дадем“ на неосигурените жени да ползват здравноосигурителни права като здравноосигурените. Напротив, предлага се промяна на броя на прегледите, които се заплащат от Министерство на здравеопазването на здравно неосигурени жени, така че да се достигне до броя, препоръчван от СЗО, който се прилага и в страни в Африка.
Не се предприема „изравняване“ на осигурителните права на неосигурени и осигурени жени. Това няма как да стане през текстовете на Наредба 26 на Министерство на здравопазването, a именно нея засягат предлаганите промени.

Промяната в Наредба 26 на Министерство на здравеопазването няма за цел да поощрява неплащането на здравни осигуровки, а има за цел да даде възможност бременните жени, за срока на бременността, да получат няколко допълнителни прегледа и изследвания, както и болнично лечение при усложнения, свързани с бременността.

Ако говорим за икономическите последствия от предлаганите от нас промени, те са описани подробно в доклада „Цената на безразличието“ на Сдружение ЛАРГО от април 2021 г., а именно – ако само 5% от неосигурените и непроследени от лекар бременни бъдат навреме диагностицирани и лекувани, това ще спести средства, достатъчни за покриване на разходите за прегледи на всички неосигурени бременни жени в страната. В България около 7 000 бебета годишно се раждат от бременности, непроследени от медицински специалист. За лечение на новородени държавата отделя над 60 милиона лева годишно. В момента всички ние като общество плащаме много повече за лекуване на болни и увредени бебета, отколкото би струвал достъпът до здравни грижи за бременните им майки.

И не на последно място, в този разговор е нужно да намесим и въпроса за ценностите ни като общество и държава. Българската Конституция отрежда специална закрила за майките и бебетата, както и Законът за здравето, който постановява в своя чл. 127: „За осигуряване на безрисково майчинство всяка жена има право на достъп до здравни дейности, насочени към осигуряване на оптимално здравословно състояние на жената и плода от възникване на бременността до навършване на 42-дневна възраст на детето.

Смятаме за изключително смущаващо представители на организация, която нарича себе си „пациентска“, да се заявяват срещу интересите и нуждите на едни от най-уязвимите членове на обществото ни – бременните жени и техните бебета. Неморално и нередно е неродени деца да бъдат третирани като здравнонеосигурени и да им се отказва медицинска грижа, от която може да зависи както здравето, така и живота им. И то в държава, в която 1/3 от населението е в риск от бедност и социално изключване, която е в тежка демографска криза и е на едно от първите места по детска смъртност в Европа.

Препоръчваме на авторите на протестното писмо да се запознаят подробно с емпиричните доказателства по темата, налични на нашата страница www.vsiakobebe.eu, както и с европейските практики по отношение на грижата за бременни жени.

С уважение,
Сдружение „Клуб на нестопанските организации“ – Търговище
Сдружение ЛАРГО – Кюстендил
Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“
Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен