В разгара на работа за постигане на целите на „С грижа от 0 до 3“

grand_master

На 30 юни 2022 г. беше проведена работна среща на Координационното звено и Националния консултативен съвет към Проект за подобряване на майчино и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3″. Основен предмет на обсъждането бе напредъка на проекта, постигнатите успехи и предизвикателства в рамките на застъпническите инициативи, изпълнявани от Мрежата „С грижа от 0 до 3“ .

Като съмишленици на застъпническите ни каузи, членовете на Националния консултативен съвет поеха отговорност да окажат продължаваща подкрепа в предстоящите дейности по инициативите. Постигна се съгласие за участие и съвместно организиране на застъпнически събития и работа по предложенията, които инициативите изработват, касаещи промени на системно ниво – например нормативна рамка, програми, услуги и др., свързани с майчиното и детско здраве и развитие.

До момента по кампаниите ни „Всяко бебе е БЕЗценно“, „Да пораснем заедно“, „Добро хранене за добро бъдеще“, „Невидимите, които виждаме“, „Цветно утре за нашите деца“, са организирани подписки, внесени са становища до ресорни министерства, проведени са срещи с ключови институционални представители и други заинтересовани страни. В рамките на всяка от инициативите ни, в ход на изпълнение са национални, регионални и местни форуми – платформа за разширяване на кръга ни от съмишленици в процеса на постигане на системната промяна.

Невена Маджарова, изпълнителен директор на сдружение „Клуб на нестопанските организации“ и представител на „Всяко бебе е БЕЗценно“ сподели нуждата от подкрепа от съмишленици в каузата ни за осигуряване на достъп до редовна здравна грижа на неосигурените бременни жени. Райна Димитрова, програмен координатор на фондация Здраве и Социално развитие и представител на „Добро хранене за добро бъдеще“, акцентира върху изразяването на подкрепата от съмишленици чрез популяризиране на тематичните видеа на кампанията с фокус върху храненето на детето до 3 г.  Юлиана Наскова, координатор на „Да пораснем заедно“, покани нашите съмишленици да подкрепят инициативата им за въвеждане на достъпна и качествена програма, насочена към родителството. Росица Миразчиева, координатор във „Фонд ИГА“ и част от „Невидимите, които виждаме“, обяви и покани присъстващите на предстоящи национални кръгли маси и финално събитие по инициативата. А Надя Пеева, представител на „Цветно утре за нашите деца“, изпрати покана към участниците на работната среща на широката експертна работна група, която работи по каузата ни за безплатни лекарства за децата до 3-годишна възраст.